Ribolovno područje

Ribolovno područje SRK “Sesvete” omeđena je na sjeveru općinom Zelina, na zapadu područjem Dubrave, jugu Pešćenicom, a na istoku općinom Dugo Selo. Tako ograničena ribolovna zona čini dio otvorenih i zatvorenih voda koje u ribolovnom smislu predstavljaju hidrografsku, ekološku i ekonomsku cjelinu i imaju uvjete za racionalno iskorištavanje riba kroz športsko-ribolovni način korištenja. Unutar gore navedenih granica, vode kojima gospodari SRK “Sesvete” obuhvaćaju slijedeće vodene površine:

Tekućice:

  • potok Črnec 3000 m,
  • potok Kasina 1500 m,
  • potok Blaguša 2000 m,
  • potok Vuger sa pritocima 6000 m,
  • potok Trnava 7000 m,
  • potok Rijeka 7000 m,
  • kanal Jelkovac 7000 m,
  • lijeva obala Save – graniči sa Dugim Selom i Pešćenicom – oko 2000 m.

Stajačice:

  • Jezera Soblinec – 6 ha vode,
  • ostale stajaćice na području općine Sesvete.

Ukupna površina voda kojima gospodari SRK”Sesvete” iznosi oko 20 ha vode.