Pravilnici i odredbe SRK Sesvete

         PRAVILNIK O RIBARENJU I PONAŠANJU NA VODAMA

 

                                        SRK”Sesvete”

 ODREDBE O RADU:

 

 1. Ribolov na 1 jezeru dozvoljen je svakodnevno od  00 do 24 sata, ovisno o lovostaju.
 2. U lovne dane ribolov je dozvoljen u proljetno-jesenskom periodu na 2, 3 i 4 jezeru od 05 – 22 sata, a ljetnom od 04-23 sata.
 3. Noćni ribolov  na 2, 3 i 4 jezeru dozvoljen je vikendom i praznikom, a na 1 jezeru svakodnevno.
 4. Dozvoljeno je prihranjivati samo s hranom koja je prethodno skuhana, a to se odnosi na zrnatu  hranu,( hrana koja neće biti skuhana a ribič ju koristi, biti će kažnjen od strane stegovne komisije ).
 5. Svaki  ribolovac dužan je vršiti kontrolu pravilnosti  ribolova i pomagati ribočuvara a u suprotnom će se takav ribolovac kažnjavati.
 6. Svaki  ribolovac dužan je očistiti svoje mjesto na kojem je obavljao sportski ribolov,smeće ponijeti sa sobom.
 7. Svaki ribolovac dok stavi u čuvaricu dozvoljeni dnevni ulov više ne može taj dan obavljati  ribolov niti na jednom jezeru, obavezno odrezati zadnju podrepnu peraju i upisati ulov u knjižicu odmah nakon  ulova.

ZABRANE:

 1. Zabranjuje se korištenje čamaca ili sličnog plovila za obavljanje ribolova, kao i za vožnju jezerima.
 2. Zabranjuje se polaganje prava na vlastito ribolovno mjesto.
 3. Zabranjuje se ribolov bez valjane ribolovnice (dozvole), dnevne dozvole kupuju se u ribičkoj kući.
 4. Zabranjuje se postavljanje samica i parangala.
 5. Zabranjuje se izgradnja objekata u i iznad vode sa kojih bi se obavljao ribolov.
 6. Zabranjuje se radi očuvanja prirode sječa nasada na jezerima i svi neorganizirani radovi oko jezera

poslije radnih akcija, paljenje (loženje) otvorene vatre dok je roštilj dozvoljen, za sobom počistiti.

 1. Zabranjuje se kupanje, puštanje pasa u jezera, pranje auta ili drugih predmeta od kojih  prijeti

zagađenje, odlaganje smeća ili otpada bilo koje vrste.

 1. Zabranjuje se uzimati  ribu koja  nema zakonom propisanu mjeru i loviti ribu koja je u lovostaju.
 2. Zabranjen je ribolov na istočnoj strani 3 i 4 jezera, mjesto je obilježeno kao posebno stanište.

POSEBNE ODREDBE:

 1. Zabranjuje se svaki ribolov na jezerima u Soblincu nakon poribljavanja u vremenskom periodu od tjedan dana. Upravni  odbor  može donijeti drugaćije odluke.
 2. Jezera SRK ”Sesvete” poribljavat će se prema planu, ovisno o financijskim mogućnostima kluba.
 3. Članovi će putem oglasne ploče biti  obaviješteni  o vremenu  poribljavanja.
 4. Član koji nije podmirio svoje obaveze prema klubu  ne može obavljati  ribolov na vodama SRK ”Sesvete”.
 5. Svaki  ribolovac koji  obavlja  sportski  ribolov na vodama SRK ”Sesvete” obavezuje se da ulovljene primjerke šarana težih od 4kg pušta natrag  u vodu, štuka iznad 2 kgmože se uzeti, amur  iznad 8 kg se pušta, osim na 4. jezeru gdje se šaran i amur obavezno puštaju natrag u vodu, bez obzira na veličinu i težinu
 1. Na svim jezerima dozvoljen je sportski ribolov na način ”ulovi i pusti” uz odgovarajuću opremu.

    Na svim jezerima ribolov je dozvoljen uz obavezno korištenje prostirke i podmetača.

 1. Svakom  ribolovcu u sezoni 2019.god. dopušten je ulov dva komada plemenite ribe dnevno, odnosi se na šarana i amura,( štuka, som, smuđ  1. komad dnevno, ukupno 5 komada god. )  bijela riba 1 kg dnevno.
  Ukupno 20 komada god. Nakon kupnje nove god. dozvole 400 kn stječe se pravo na novu kvotu. Kadeti mogu zadržati 5 plemenitih  riba šaran i amur, nakon toga 100 kn fond za poribljavanje…
 1. Svaki član je dužan upisati ulov u knjižicu koju dobije kupnjom karte odmah nakon ulova, i dati  na potpis ribočuvaru , ako nema ribočuvara obavijestiti ga o ulovu telefonski  ili pismeno i ubaciti u ribičku kuću.
 1. Izlovi soma će se vršiti organizirano na nivou kluba, a svaki pojedinac će soma moći loviti samo na sportski način.

Popis godišnjeg ulova za 2019. god. predati najkasnije do 30.01.2020. Godine.

 

BISTRO!                                                                           SRK ”Sesvete”